Yetişkin terapisi, belirli bir yapı içerisinde yetişkin danışanla yapılan bireysel görüşmelerdir. Danışanın getirdiği problem tüm açılardan ele alınarak beraber belirlenen amaca ulaşmak için danışanla birlikte çalışılır.

Yetişkin terapisi, insan yaşamında yer alan ruhsal ve psikolojik; sorun ve zorlukları farklı terapi yöntem ve teknikleriyle ele alan iyileştirme çabasıdır. Bu çabanın temel amacı, bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendisinin ve sorunlarının farkında olmasına, yaşadığı sorunları çözme becerisi kazanmasına, kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık bir birey olmasına katkı sağlamaktır.

Kişiler, yalnızlık, utanç, öfke, çaresizlik, suçluluk, üzüntü, kaygı gibi duygularını; eş, iş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, stres kaynağı yaratan baş etmekte güçlük çektiği diğer konuları (kayıp, aşırı korku, ani beklenmedik olan olaylardan sonra yaşanılan , yoğun umutsuzluk, ayrılık, uyum problemleri, çocukluk döneminde yaşanan ihmal ve suiistimal,  performansa dair yoğun endişe vb.) psikoterapiyle çalışılabilir. Bunların değişmesi süreç gerektirir, sorunlar bir anda oluşmadığı gibi bir anda da ortadan kaybolmazlar. Yaşanılan sorunlara ve bunların derinliğine göre terapi süresi kişiden kişiye farklılık gösterir.

Sağlıklı bir ruh haline sahip olmanın ön koşulu ihtiyaçlarının farkında olmak ve bunları dile getirebilmekten geçer. Psikoterapinin amaçlarından biri de, bunları fark edip ihtiyaçlarınızı giderebilecek şekilde değişmenizdir.

 

Yetişkin Terapisine Kimler Başvurmalıdır?

Yaşamında sorunlar ve zorluklar olduğunu fark eden; yaşadığı zorlukların nedenlerini bulmaya ve çözüm yolları üretmeye çalışan; var olan yaşam konforunu daha iyi düzeylere çekmek isteyen her yetişkin birey yetişkin terapisine başvurabilir. Yetişkin terapisinin bazı çalışma alanları şunlardır:

-Depresyon

-Anksiyete (kaygı) bozuklukları

-Her tür fobik (korkuya dayalı) sorunlar: Sosyal fobi, her türlü hayvan fobisi, kapalı alan fobisi, karanlık fobisi, yalnızlık fobisi vb.

-Travmatik yaşantılar: Deprem, kaza, şiddet, taciz vb.

-Takıntı (OKB) sorunları

-Kayıp ve yas süreci

-Paniatak

-Dürtü kontrol bozukluğu

-Yeme bozuklukları

-Zararlı madde kullanımı sorunları

-Stres yönetimi

-İlişki ve iletişim sorunları

-Öfke kontrolü ve duygu yönetimi

-Kişilik yapıları ve sorunları

-Karar verme ve sorun çözme sorunları

-Kariyer planlama ve mesleki doyum sorunları