Çocuk psikoloğu ve pedagog hizmeti; çocukların içinde bulunduğu problem durumuna yönelik destek programı sunar. Bu program ile çocukların yaşadıkları sorunları tespit etmek ve olumsuz düşünce ortamından onları çıkarmak amaçlanır.

Çocuk psikolojik danışmanlık sürecini danışan ile sağlıklı yürütebilmek için güvenilir ve uluslararası geçerliliğe sahip ölçekler kullanılır. Bunlar danışanların objektif olarak değerlendirilmesinde kullandığımız ölçüm araçlarıdır. Ölçüm materyalleri, çocuklar ile yaptığımız danışmanlığın dışında; aile içi dinamiği, yaşantı evrelerini aynı zamanda danışan olan çocukların yaşadıkları sorunlara yönelik küçük detayları aktarmasında bizlere destek sağlayıp sürecin düzgün şekillendirilebilmesi için kritik önem taşır.

PSAMER, çocuk psikolojik danışmanlığı  ve pedagog seanslarında ailelere de öncelik vererek bu hizmetini yürütür. Çocuklarda oluşan sıkıntıların alt nedenlerini incelediğimizde, asıl etken olarak aile faktörleri karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı aile üyelerinin tamamı yaşanılan probleme yönelik olarak çalışmaya dahil edilebilir.  Aile bireylerinin de çalışmada bulunmasındaki temel amaç; aile bir bütündür ve zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdırlar. Her bir halka birbirini etkileyebileceği bir bütün yapıyı oluşturur. Bu yapının da ayrıntılı olarak ele alınması çözüme ulaşmakta önemli bir role sahiptir.

Çocuk ergenlerde öncelikli yapılan eylem planı anamnez almak ve problem alanları tespit etmektir. Problemin derinliğine göre verilecek seans sayısı ve süresi belirlenir. Sunulan hizmet her çocuk veya ergen için ayrı ayrı planlanarak yapılanır.

Çocuk psikoterapi ve pedagog hizmetimizin çalışma alanları;

 • Bireysel terapi
 • Aile içi ilişki ve iletişim sorunları
 • Okula hazırlık süreci ve uyum sorunları
 • Okul fobisi ve okula uyum sağlayamama ile ilgili sorunlar
 • Arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular
 • Alt ıslatma-alt kaçırma ve tuvalet eğitimi
 • Davranış sorunları
 • Travma
 • Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar
 • Riskli davranışlar
 • Yas ve kayıp
 • Boşanma dönemi ve sonrasında sorunlar
 • Disiplin, sınır ve kural koyma
 • Bilgisayar-internet bağımlılığı
 • Madde kullanımı
 • Ebeveynlere çocuklarına rehberlik edip yönlendirme yapabilmeleri için gerekli olan farkındalığı kazandırmak