Aile, bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, ortak hedef ve planları olan bireylerden oluşmuş bir yapıdır. Aile kişilerin fizyolojik ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı bir ortamdır. Aile sisteminde, aile ilişki kalıplarında problemler yaşanırsa aile bireylerin bu temel ihtiyaçlarını karşılayamamaya başlar. Bu durumda çok çeşitli aile bireylerinde çok çeşitli semptom ve sorunlar oluşmaya başlar.

Aile terapisi ve danışmanlık hizmeti yaşanan sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı; kimi durumlarda ailenin tamamının, kimi durumlardaysa bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. Bu nedenle; anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı seansta bir arada görülebilir.

Psamer Aile danışmanlık merkezinin uzman aile danışmanlarının yürüttüğü seanslarda, söz konusu problemin oluşumunda, devamında ya da çözümünde aile üyelerinin ne gibi roller oynadığı gözlenir.

Aile danışmanı aile bireylerinin her birinin farklı özelliklerini kabul edip, beraber yaşama dengesi kurmalarını ve hayat içindeki rollerini ve işlevselliklerini arttırmalarını sağlamaya çalışır.

Ailede her birey farklı sorunlardan şikâyetçi olabilmektedir. Aile danışmanlığında tek tek bireylerin şikâyetlerine odaklanmaktan çok, aile sistemindeki hangi etkenlerin bu şikâyetlere neden olabileceğine bakılır.

Aile sistemini etkileyen pek çok etken söz konusudur. Her ailenin; gizli, sözel olmayan, ama alttan alta işleyen kuralları, her bireyden farklı beklentileri ve duygusal bir atmosferi vardır. Ailedeki bireylerin bireyselleşme veya iç içelik düzeyleri, esneklik veya katılık dereceleri, rollerin net olup olmaması gibi özellikler; ailenin sağlıklı veya sağlıksız işleyişini özellikle etkileyebilmektedir.

Aile danışmanlığında herhangi bir aile bireyinde var olan sorun aile sistemi üzerinden çalışılır. Aile sistemi de sorunun çözümüne dahil olduğunda, ailenin destek sistemi de harekete geçirilir, sistemden kaynaklı sorunların çözümünde yardımcı olunur. Aile danışmanlığı sistemin tamamı üzerinden bir değerlendirme yapma ve sistemdeki bireylerin hepsinin çözüme dahil edildiği bir çerçeveyle bakma şansı oluşturduğu için, aile danışmanlığında sorunlar bireysel danışmanlığa oranla daha kısa sürelerde çözülebilmektedir.

Aileye yeni bir katılımın olacağı hamilelik süreçlerine dair de aile danışmanlığı verilir. Bu hizmet çeşitli temalar etrafında belirlenebilir: Hamilelik sürecindeki kişileri anne ve babalığa hazırlamak, hamilelik sonrası aile içinde değişecek olan dinamikler ve rollere dair farkındalık kazandırmak, doğumu takip eden ilk zamanlarda aile içi dengelerin oturmasına yardımcı olmak vb.

Ailenin yaşadığı zorlu yaşam olaylarında örneğin; ailedeki dengelerin değişmesine yol açan hastalık, ölüm gibi yaşam olayları sonrasında da, bu durumların üstesinden gelebilme, yeni dengeleri kurabilme ve duyguları ya da kayıpları engelleyici dinamikleri çözümlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti de; yeni bir aile kurma başlangıcında olan çiftler için, aile birliği oluşturabilme, iki kişilik bir sisteme geçiş, birliktelik duygusunun ve aile değerlerinin birlikte oluşturabilmesi alanlarında verilen aile danışmanlığının içinde yer alan bir hizmettir.

Aile danışmanlığı hizmetinde tüm aile bireylerinin sorunun çözümüne dahil olması, problemlerin daha kısa sürede çözülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda aile danışmanlığında sadece sorunlu birey değil tüm aile üyeleri yapılan çalışmalardan doğrudan ya da dolaylı fayda görür. Tüm aile bireylerinin şikâyetlerinin ve rahatsız olduğu konuların ele alınmasına ve çözülmesine yardımcı olunduğu için bu hizmetten tüm aile bireyleri kazançlı çıkar.

Aile danışmanlığında en temel amaç, tüm aile bireylerinin var olan sorunlarını dile getirmeleri desteklenerek sorunlarına çözüm yolları bulabilme kapasitelerinin arttırılması ve herkese iyi gelen sağlıklı çözümler bulmalarını sağlamaktır.

Aile terapisi ve danışmanlık hizmetine sıklıkla başvurulan konular,

 • Çocuk, anne-baba ilişkisi üzerindeki dengesizlikler, anlaşmazlıklar,
 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas vb.
 • Karı koca anlaşmazlıkları
 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler
 • Aile üyelerinden birinin sağlık sorunu ya da kaybının ardından aile dengesinin bozulması
 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan süreçler
 • Çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri
 • Ekonomik kriz
 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması
 • Çocukların evden ayrılması(üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler
 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay
 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar( panik atak, depresyon, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb)