Kurumsal koçluk, kurumların şu an bulundukları durumla, gelecekte ulaşmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi hesaplayarak, ulaşmak istedikleri ve olmak istedikleri konumda onlara eşlik ederek en iyi sonuca ulaşmaları için destek vermektir.

Kurumsal koçluk, kurumların ve çalışanlarının performanslarını arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olmaktır.

Kurumsal Koçluk süreci iki şekilde planlanabilir. Her bir çalışanın bireysel koçluk alması ya da toplu olarak takım koçluğu almaları ile yapılabilir.

Kurumsal Koçluğun Amacı; kurumun ve çalışanlarının değişim ve gelişim ihtiyaçlarına göre, güçlü yanlarını ortaya çıkararak etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Kurumsal koçluk hizmeti, kurumda çalışan kişi ve koç arasında kuralları olan bir ilişkidir.

Kurumsal hizmet veren koçlar, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için bireylere destek olur.

Kurumsal Koçluk çalışmaları sonrasında verimlilik artışı, çalışanlar arasındaki iletişimin ve ilişkinin güçlenmesi, kurumsal bağlılığın artması gibi gelişmeler elde edilir.

Koçun dışarıdan ve tarafsız derinlemesine geribildirimler vererek birer ayna görevi görmesi kurum için çok önemlidir. Bu süreçte kurum dışından gelen koç kullanılması her durumda son derece yararlı olmaktadır. Çünkü kurum içi koçlara güven ve kişisel mahremiyet teslimiyeti konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Çalışma arkadaşlarının birinin diğerine koç olması sadece sınırlı alanlarda olabilir ki, bütünsel bir bakış açısıyla çözümlenmeden sonuç alınamamaktadır. Ya da iç koçların sınırlı iş ve iş yetkinlikleri üzerinden yürütülen çalışmalar istenen sonuçları verememektedir.

İçinde insanın var olduğu, istikrarlı ve verimli olarak varlığını uzun yıllar devam ettirmek isteyen bütün yapılar Kurumsal Koçluk almalıdır.

Sizlerde kurumunuzun sağlam temellerle, kurum kültürü oluşturarak ve verimliliğini artırarak gelecek nesillere kadar devam etmesini istiyorsanız kurumsal koçluk hizmeti almak için bizimle iletişime geçiniz.