Bireysel psikoterapi, duygusal çatışma ve duygusal gerilimden kaynaklanan kaygı, ruhsal çökkünlük stres gibi ruhsal sıkıntıları azaltarak kişiyi kaygı ve gerginlikten kurtarma, ruhsal uyum yeteneğini arttırma, sosyal ilişkileri olgunlaştırma yeteneği kazandıran tüm teknik yöntem ve uygulamaları barındıran sürece bireysel terapi denir.

Bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir psikolojik danışmanlık hizmetidir.

Bireysel psikoterapi ve danışmanlık hizmeti kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu bireysel terapi hizmetine başvuru yapılabilir.

Bireysel danışmanlığın/psikoterapinin etkili ve yararlı olması için danışanın bu sürece etkin katılımı oldukça önemlidir.

Psikoterapi Süreci esnasında danışman/psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile danışman/psikoterapist arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

Bireysel Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlıkta hangi konularda hizmet alabilirim?

Bireysel psikoterapi ve psikolojik danışmanlık kapsamında aşağıdaki konularda hizmet alabilirsiniz. Kendinizle barışmanız ve yaşam doyumunuzun artması için yarın yaparım demeden hemen şimdi başlayın. Bugün kendiniz için bir şeyler yapın ve değişimin kapısını açın.

 • Depresyon
 • Yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, fobiler
 • Saplantı – Zorlantı bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk)
 • Beslenme bozuklukları (aşırı zayıflama, yeme bağımlılığı)
 • Bağımlılık (alkol, nikotin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı)
 • Çocuklarda ve gençlerde görülen davranış bozukluları
 • Ruhsal sorunlardan kaynaklanan bedensel rahatsızlıklar (yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar)
 • Ruhsal faktörler tarafından tetiklenen ve beslenen bedensel hastalıklar
 • Yaşanan bir travma sonucunda oluşan sorunlar (tecavüz, kaza, deprem vb.)
 • Ağır bedensel veya kronik hastalıklarda eşlik eden psikolojik sıkıntılar
 • Kişilik bozuklukları
 • Boşanma/Ayrılma süreçlerinde yaşanan sorunlar
 • Özgüven eksikliği
 • Korkular, kaygılar
 • Değersizlik duyguları
 • Bireysel farkındalık
 • Kendini güvenle ortaya koyma
 • Zaman yönetimi
 • Kayıp ve yas
 • İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunlar
 • Kariyer oluşturma ve geliştirme aşamalarında yaşanan olumsuz koşullar için alınan destek