Psamer Psikoloji ‘ye danışmanlık ve eğitim hizmetleri için başvuran bireylere gerekli görüşme ve değerlendirme sonrasında uygun görüldüğünde çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır.

Psamer Psikoloji ‘de uygulanan objektif ve projektif testler bireysel özelliklerinizi ve iç dünyanızı daha iyi tanıyıp kavramanıza yardımcı olacaktır.

Psikolojik testler; bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Psikolojik testler; bireyin kişiliği ile ilgili bilgileri edinebilmek yani bireyi başkalarından ayıran temel nitelikleri tespit etmek amacıyla kullanılan testlerdir.

Psikolojik testler bir uzman aracılığıyla uygulanması gereken testlerdir.

Psikolojik testler; zeka testleri, yetenek ve başarı testleri, kişilik testleri, ilgi ve tutum testleri ve gelişim testleri olmak üzere genel olarak beşe ayrılabilir.
Psamer Psikolojik Test Merkezimizde
uzmanlarımız eşliğinde aşağıda bulunan tüm testleri uygulamaktayız.