Psamer birey ve kurumlara yönelik onların ihtiyaçları doğrultusunda profesyonel eğitimler organize eder.

Psamer bireysel ve kurumsal eğitimler verir. Bu eğitimler; mesleki eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, sağlık eğitimleri, psikoloji eğitimleri, koçluk eğitimleridir. Kısaca Psamer bireylerin ve kurumların psikoloji ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu tüm uzmanlık eğitimleri organize eder.

Psamer eğitimlerinde alanında yetkin ve uygulama becerisi olan uzmanlarla çalışır.

Psamer eğitimlerinin hepsini üniversite, milli eğiitm bakanlığı ya da mesleki kuruluş ve mesleki derneklerle iş birliği içerisinde yapar. Bu şekilde Psamer eğitimlerinde alınan sertifikalar tüm kamu ve özel kurumlarında geçerli ve güvenilirdir.

Psamer eğitmenleri kapsamlı teorik bilginin yanında uygulama becerisine sahiptir. Eğitim alan kursiyerlerin uygulamada karşılaşacakları tüm problemler düşünülerek dersler anlatılır.

Psamer’de eğitimler karma eğitim metodu ile işlenir. Karma eğitim öğrencilerde tam öğrenmeyi sağlar. Çünkü karma eğitim çoklu zekâ kuramını temel alır. Karma eğitimde canlı eğitim, video eğiitm, örgün eğitim, dokuman eğitimi ve süpervizyon eğitimleri vardır.

Bireysel eğitimler

Psamer’de Bireysel eğitimlerde kişilerin ihtiyaç duyduğu kişisel gelişim, mesleki ve uzmanlık eğitimleri verilir. Bu eğitimlerle bireyler yeni bir iş ve kariyer sahibi olabilirler. Uzmanlık ve yetkinliklerini artırarak akranlarının en az bir adım önüne geçerler.

Kurumsal eğitimler

Psamer’de Kurumsal eğitimler kurumların ihtiyaç analizi yapılarak ya da insan kaynaklarının talepleri doğrultusunda yapılır. Kurumsal eğitimler sonrasında kurumlarda kurum kültürü ve aidiyeti oluşur. İş verimliliği artar ve çalışma düzeni sağlanır.

Örgün eğitimler

Psamer’de Örgün eğitimler uzmanlık ve beceri kazandırmak için eğitimlerin yüz yüze verildiği yapılandırılmış ve sistematik bir eğitim şeklidir. Bu eğitimlerde eğitmenle doğrudan etkileşim vardır. Öğrenme kalitesi daha yüksektir ve katılım zorunludur.

Online eğitimler

Psamer’de Online eğitimler örgün eğitim kalitesindedir. Online eğitimlerde Psamer ters yüz modelini kullanır. Bu şekilde öğrencilerde hem etkileşim sağlanır hem de öğrenme kalitesi artar. Psamer’de Online eğitim eşitsizliğine de bir nebze olsun çözümdür.

Canlı eğitimler

Psamer öğrencileri örgün eğitimle ulaşamadığı kursiyerlere canlı eğitimlerle ulaşır. Canlı eğitimler sayesinde öğrenciler sorularını sorabilir. Öğrenmeleri kontrol edilebilir ve öğrenciler aklına takılan tüm soruları eğitmelere danışabilir.

Uzaktan eğitimler

Uzaktan eğitim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, bir araya gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitimdir.

Personellerinizden tam verimlilik sağlamak için hemen bizimle iletişime geçiniz.