Burdur MMPI Testi Rehberi

Burdur MMPI Testi Rehberi


Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Nedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan ve 566 sorudan oluşan objektif bir kişilik testidir.

Bireyin sahip olduğu kişilik özelliklerini objektif bir biçimde ve bilimsel bir metot ile ortaya koymaktadır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın kullanılan kişilik testlerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Bununla birlikte birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkesi için standardizasyonu yapılmıştır.

Testin Türkiye uyarlaması yapılıp geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlandıktan sonra ülkemizde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. MMPI Testi hakkında kısaca bilgi vermemiz gerekirse;

Mmpı  Testinin Kısaca Tanıtımı: Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir) ve 4’ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır.

 • Mmpı Testinin Türü: Kişilik testidir.
 • Mmpı testinin Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.
 • Mmpı testinin Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.
 • Mmpı testinin Uygulama Şekli: Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre “doğru”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.
 • Mmpı Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Bu testi uygulayabilecek kişilerin üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir. Testi uygulayabilmek bir eğitim sürecini gerektirmezken yorumlayabilmek için MMPI üzerine eğitim almış olması gerekmektedir.

 

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Hangi Alt Ölçeklerden Oluşur?

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) kişiliğimizi on farklı başlıkta inceliyor. Bu on farklı alt başlıkta 360 derece tam bir tarama yapılıyor. Kişilik yapımızın incelendiği bu on alt bölüm aşağıdaki gibidir.

 • Hipokondri,
 • Depresyon,
 • Histeri,
 • Psikopatik Sapma,
 • Maskulinite – Feminite,
 • Paranoya,
 • Psikasteni,
 • Şizofreni,
 • Hipomani
 • Sosyal İzolasyon klinik testeri ve L-F-K geçerlilik alt ölçeklerinden meydana gelir.

Burdur – MMPI Testi Kaç Sorudan Oluşur?

ABD’ de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen Mmpı testi “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir) ve 4’ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır.

 

Burdur – MMPI Testini Kimler Uygular?

Mmpı testini uygulayacak kişiler üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları olması gerekmektedir. Mmpı uygulayıcı eğitimi almak gereklidir. Çünkü Mmpı eğitiminin yorumlanması uzmanlık ve bilgi gerektirdiğinden mmpı uygulayıcı eğitimi almak ve süper vizyonları tamamlamak gereklidir.

 

Burdur – MMPI Testi Ne Kadar Sürer?

MMPI, (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) kişilik testi olarak kullanılır ve soru cevap şeklinde yapıya sahiptir. Genellikle tanı koymaya yönelik olarak kullanılan MMPI testi kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 1-1,5 saat sürer.

 

​Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Testinin Türü Nedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) objektif bir testtir. Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalar yapılmış ve Türkiye ye uyarlanmıştır. Bu test şimdiye kadar kişilik üzerine geliştirilmiş en güvenilir testtir. Kişilik testleri içerisinde tüm dünyada en yaygın kullanılan kişilik testidir.

 

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) kimlere uygulanır?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)  testi, 16 yaş ve üzerindeki tüm bireylere uygulanır.

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) nasıl uygulanır?

MMPI testi, bireysel olarak uygulanır. Uzman eşliğinde ya da tek başına doldurulabilir.

Mmpı testinin yönergesinin iyi verilmesi gerekir. Testin yapılış amacı kesinlikle belirtilmelidir.

 

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ne kadar sürede uygulanır?

Mmpı Test uygulaması bireysel olarak farklılık göstermek ile birlikte 60-90  dakika arasında tamamlanır.

 

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)’nin Tarihi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 1937’de klinik psikolog Starke R. Hathaway ve Minnesota Üniversitesi’nden nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından geliştirilmiştir.

Mmpı Testi ABD’ de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 adet sorudan oluşan mmpi testi halen dünyanın çeşitli ülkelerinde kliniklerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mmpı testi günümüzde en fazla kullanılmakta olan klinik test aracı olmasının yanında üzerinde en fazla araştırma yapılan araştırılan psikolojik testlerden bir tanesidir.

Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de kliniklerde ve işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

MMPI, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir.

Mmpı, kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir ve geçerli test olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

MMPI TESTİNİ ONLİNE OLARAK YAPTIRMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN.

Burdur – MMPI Kişilik Testini Neden Yaptırmalıyım?

Mmpı testini neden yaptırmalıyız? sorusunu ayrıntılı olarak maddeler halinde açıklamak gerekirse;

 • MMPI kişilik testi dünyanın tek ve en güvenilir bilimsel kişilik testidir.
 • Kendinizi objektif ve derinlemesine tanımanızı sağlar.
 • Psikolojik sorununuzun olup olmadığını tespit eder.
 • İşverenseniz işe en uygun personeli en güvenilir şekilde seçmenize olanak tanır.
 • Evli ya da evlenmeyi düşünüyorsanız eşinizle evlilik uyumunuzu ölçer.

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) bireylerin kişilik dinamiklerini aydınlatmak amacıyla uygulanan ve objektif bilgiler veren bir psikolojik kişilik testidir.

MMPI ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

 

Burdur – MMPI Testi Uygulama Yönergesi ve Kesinlikle Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

 • 16 yaş ve üstü kişilere bireysel ya da grupla uygulanır.
 • 566 madde(sorular) yer almaktadır.
 • 1-2 saatte tamamlanır.
 • Cevabınız size göre çoğu zaman doğru ise “D” olarak kodlanır.
 • Cevabınız size göre çoğu zaman yanlış ise “Y” olarak kodlanır.
 • Soru sizin durumunuza uymuyor ise boş bırakabilirsiniz (en fazla 10 tane boş bırakılabilir)
 • Bu cevapların değerlendirmesi profesyonelce yapılması gerekir.
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) 4’ü geçerlilik olmak üzere 14 tane alt teste sahiptir.
 • Bu 10 alt testte kişilerin patolojik durumları hakkında değerlendirme yapılır.

Burdur – MMPI Testi Neyi Ölçer?

Mmpı Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:

 1. Depresyon,
 2. Hipokondriazis (Hastalık hastalığı),
 3. Histeri (Konversiyon),
 4. Psikotik sapma,
 5. Kadınlık – erkeklik (cinsel tercik ve eğilimler),
 6. Paranoya (Şüphecilik),
 7. Psikasteni (Saplantı – Takıntı),
 8. Şizofreni,
 9. Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi),
 10. Sosyal içe dönüklük (çekingenlik).

MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir.

Mmpı Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

Mmpı testi bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

 

MMPI Kişilik testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır?

MMPI kişilik testi, işe alımlarda uygulanan testler arasında en güvenilir olanıdır;

MMPI testi ayrıca yeni eleman alımlarında ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır.

Mmpı Kişilik testi kısaca işletmelerde şu amaçla uygulanır:

 • İşletme içinde personelin verimli olacağı alanları saptamak,
 • Personelin motivasyonunu sağlamak,
 • Personeli yönlendirmek,
 • İlgi alanlarını tanımak,
 • Zayıf ve güçlü yönlerini saptamak,
 • Eğitim ihtiyacını tespit etmek amacıyla da kullanılabilir.

 

MMPI Testinin En Çok Uygulandığı Yerler:

Mmpı Çok Yönlü Kişilik Envanteri – mmpı testi, çoğunlukla psikolog ve akıl sağlığı uzmanları tarafından, zihinsel sağlık bozukluklarını değerlendirmek, tanı ve teşhis koymak ya da tedavi sonrası tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

Bununla birlikte mmpı çok yönlü kişilik envanteri yani mmpı testi;

 • Kişinin normal kişilik özelliklerini tespit etmesi açısından,
 • Zihinsel sağlık bozukluklarını değerlendirmek
 • Tanı ve teşhis koymak
 • Tedavi sonrası tedavinin etkinliğini değerlendirmek
 • Evlenmeyi düşünen çiftlerin kişilik olarak birbirlerine uyup uymadıklarını analiz etmede,
 • Kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespit etmekte,
 • Özellikle risk faktörü yüksek olan işlerde işe alınacak kişilerin işe uygunluğunu analiz etmekte,
 • Ceza ve velayet ihtilaflarını çözmek için yargılamalarda etkin bir tarama aracı olarak kullanılabilmektedir.

MMPI TESTİNİ ONLİNE OLARAK YAPTIRMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN.

Burdur’da Mmpı Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testinin En Fazla Kullanıldığı Kurumlar Hangileridir?

Burdur’da Mmpı Çok Yönlü Kişilik Envanteri – mmpı testinin en çok kullanıldığı kurumların başlıcaları;

 • Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
 • Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler
 • Nükleer santral personeli
 • İftaiye personeli
 • Hava yolları personeli ve pilotlar, hava trafik kontrolleri
 • Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları
 • Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler
 • Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme
 • Bilimsel araştırmalarda
 • Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.

 

Mmpı Testi bize hangi başlıklarda sonuç verir? Mmpı testinin alt ölçekleri nedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir.

Ruh sağlığı uzmanları MMPI envanterini ayırıcı tanıyı koymak, tedavi planını oluşturmak ve personel seçiminde işe uygun kişiyi seçmekte kullanmaktadır.

 

Mmpı testinde incelenen hastalık ya da tutumlar şunlardır;

 1. Depresyon
 2. Hipokondriaziz (hastalık hastalığı)
 3. Histeri (konversiyon)
 4. Psikopatik sapma (kişilik bozukluğu)
 5. Kadınlık-erkeklik (cinsel sapma)
 6. Paranoya (aşırı şüphecilik)
 7. Psikasteni (Saplantı-takıntılı düşünce bozukluğu)
 8. Şizofreni
 9. Hipomani (manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları)
 10. Sosyal içe dönüklük

 

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin (MMPI) 10 Alt Testi ve açıklaması:

Depresyon(D):

Depresyon belirtilerinin derecesini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Depresyonda olan kişilerin ana belirtileri, karamsarlık, gelecekten ümitsizlik, kendini değersiz işe yaramaz görme, suçluluk duyguları, hareketlerde ve düşüncelerde yavaşlama ve çeşitli bedensel yakınmalardır. Sıklıkla ölüm ve intiharlarla ilgili düşüncelerin yoğunluğu da dikkat çeker.

 

Hipokondri(Hipokondriasis)-Hastalık Kaygısı Bozukluğu(Hs):

Hipokondriyak bireylerin kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bilindiği gibi hipokondriazis kişinin vücut semptomlarını yanlış yorumlamasına bağlı olarak ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğunu taşıyıp durmasıdır. Bunlar bedensel hiçbir hastalıkları olmadıkları halde birçok hastalık belirtisini kendilerinde bulur ve endişelenirler.

 

Psikasteni(Pt):

Psikasteni ya da obsesif kompulsif bozukluğu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu hastalarda obsesif ruminasyonlar, kompulsif ritüeller görülmektedir. Ayrıca anormal korkular, karar vermede ve dikkat toplamada güçlük, suçluluk duyguları ve bunaltı sıklıkla rastlanan özellikleridir. Kendi kendini eleştiride aşırı ahlaki standartlar bu kişilerde sıklıkla görülür.

 

Histeri(Hy):

Fiziki bir neden olmadan bir organın işlevinin kaybedilmesi biçiminde bir hastalıktır. Nevrotik bozukluklardan konversiyon histerisine tanı koymada yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Genel bir çocuksuluk, çabuk sinirlenme, neşeleneme, psikolojik semptomları ret, sorumluklardan kaçma gibi özellikleri vardır.

 

Maskulinite-Feminite(Erkeklik-Kadınlık)(Mf):

Cinsel kimlik saptamaları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Çeşitli mesleklere karşı ilgi, boş zaman faaliyetleri, uğraşlar, sosyal aktivitelerle ilgili maddelerden başka korkular, endişeler ve bireysel duyarlıklarla ilgili maddeler bulunmaktadır. Doğrudan doğruya cinsel içerikli maddeler de vardır.

 

Paranoya(Pa):

Genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan başkalarının davranışının kötü niyetli olarak yorumlayan sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk durumudur.

 

Hipomani(Ma):

Olağandışı ve sürekli, taşkın ya da huzursuz bir duygu durum döneminin en az bir haftadır olmasıdır.

 

Şizofreni(Sc):

Bir aylık bir dönem boyunca nu sürenin önemli bir kesiminde hezeyanlar, hallüsinasyonlar, dezorganize konuşma, ileri derecede dezorganize ya da katatonik davranış, negatif semptomlar yani affektif donukluk, konuşamazlık belirtilerden ikisinin bulunmasıdır.

 

Sosyal İçe Dönüklük(Si):

İçe dönüklük (Introversion) ve dışadönüklük(Entraversion) üzerine çok çalışılmış bir kişilik boyutudur. İçedönüklüğün yalnızca bir boyutunu, sosyal ilişkilerdeki içe dönüklüğü ölçmeyi amaçlamaktadır. Diğer alt testlerden farklı olarak geliştirilmiştir.

 

Psikomatik Sapma(Pd):

Psikopatik bir birey toplum kurallarını hiçe sayar, saldırgandır, engelleme eşiği düşüktür, iç çatışmaları suçluluk duygusu azdır, deneyimden pek fazla ders almaz. Bu gibi özellikleri tanımlamak için geliştirilmiştir.

MMPI TESTİNİ ONLİNE OLARAK YAPTIRMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN.

Burdur – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin (MMPI) 10 Alt Testinin soru sayıları kaç tanedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin (MMPI) 10 Alt Testi ile mmpı güvenirlik ve geçerlilik alt testlerinin soru sayıları aşağıdaki gibidir.

 1. Hipokondriazis(hastalık hastalığı): 33 adet soru
 2. Depresyon: 60 adet soru
 3. Histeri-konversiyon: 60
 4. Psikopatik sapma (kişilik bozukluğu): 50
 5. Kadınlık-erkeklik (cinsel sapma): 50
 6. Paranoya (aşırı şüphecilik): 40
 7. Psikasteni (Saplanntı-takıntılı düşünce bozukluğu):48
 8. Şizofreni: 78
 9. Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları): 46
 10. Sosyal içe dönüklük (çekingenlik-sosyal fobi durumları): 70

Bunların yanı sıra mmpı testinin güvenirlik alt testlerinde de soru dağılımları şu şekildedir:

 1. Yalan ölçeğinde:15
 2. Aşırı savunmacı kişilik(düzeltme):30
 3. Sıklık yada nadirlik(normalden farklı cevaplar verme sıklığı): 64

 

Burdur – MMPI Testi Geçerlilik ve Güvenirlik Ölçekleri Nelerdir?

MMPI testlerinin tümü, her bireyin yanıtlarının doğruluğunu değerlendirmeye yardımcı olmak için çeşitli türlerde geçerlilik ölçekleri kullanır. Bu testler istihdam taramaları ve gözaltı duruşmaları gibi durumlarda kullanılabileceğinden, sınava giren kişiler cevaplarında tamamen dürüst olmayabilirler.

Mmpı Geçerlilik ölçekleri, testin ne kadar doğru olduğunu ve yanıtların hangi dereceye kadar çarpıtılmış olabileceğini gösterebilir. MMPI-2 aşağıdaki şu ölçekleri kullanır.

 

 • L Ölçeği (Yalan Ölçeği): Yalan ölçeği olarak da anılan bu yaygın olmayan erdemler geçerlilik ölçeği, bireylerin kendilerini olumlu bir şekilde sunma girişimlerini tespit etmek için geliştirilmiştir. Bu ölçekte yüksek puan alan kişiler kasıtlı olarak kendilerini mümkün olan en olumlu şekilde sunmaya çalışırlar, eksiklikleri veya olumsuz özellikleri reddederler.

 

 • F Ölçeği: Bu ölçekte, aşırı raporlama girişimleri tespit edilir. Esasen, bu ölçekte yüksek puan alan insanlar gerçekte olduklarından daha kötü görünmeye çalışıyorlar, şiddetli psikolojik sıkıntı içinde olabilirler veya soruların ne dediğine dikkat etmeden rastgele soruları yanıtlayabilirler. Bu ölçek, sınava girenlerin yanıtlarında kendileriyle çelişip çelişmediğini belirlemek için tasarlanmış sorular sormaktadır.

 

 • K Ölçeği: Bazen savunma ölçeği olarak adlandırılan bu ölçek, eksik bildirimde bulunarak kendini mümkün olan en iyi şekilde sunma girişimlerini tespit etmenin daha etkili ve daha az açık bir yoludur. İnsanlar yargılanmaktan endişe duydukları için eksik bildirimde bulunabilirler veya sorunlarını en aza indiriyor olabilirler veya herhangi bir sorunları olduğunu reddedebilirler.

 

 • Soru Ölçeği: Söyleyemiyorum ölçeği olarak da bilinen bu geçerlik ölçeği, cevapsız bırakılan maddelerin sayısını değerlendirir. MMPI kılavuzu, 30 veya daha fazla cevaplanmamış soru içeren tüm testlerin geçersiz ilan edilmesini önerir.

 

 • TRIN Ölçeği: Doğru Yanıt Tutarsızlık Ölçeği (TRIN), on soruyu doğru, sonraki on soruyu yanlış olarak işaretlemek gibi, soruyu dikkate almadan sınava girme yöntemi olan sabit yanıt kullanan kişileri tespit etmek için geliştirilmiştir. Test materyalini iyi okuyamama veya kavrayamama ya da sınava girmek zorunda olma konusunda meydan okuyabilme nedeniyle sabit yanıt kullanılabilir. Bu bölüm, birbirinin tam tersi 20 eşli sorudan oluşmaktadır.

 

 • VRIN Ölçeği: Değişken Yanıt Tutarsızlık Ölçeği (VRIN), rastgele cevapları ve tutarsızlıkları belirlemek için geliştirilen başka bir tekniktir. Sabit yanıtta olduğu gibi, bu kasıtlı olabilir veya materyali anlamamak veya okuyamamaktan kaynaklanabilir.

 

 • Fb Ölçeği: Bu ölçek, bir kişinin testin ilk yarısında verdiği cevaplara göre, normal cevap verenlerin çoğunluğunun desteklemediği soruların kullanılması ile değişiklikleri tespit etmek için hazırlanmıştır. Bu ölçekte yüksek puanlar bazen katılımcının dikkatini vermeyi bıraktığını ve soruları rastgele yanıtlamaya başladığını gösterir. Ayrıca, fazla veya eksik raporlama, sabit yanıt verme, yorulma veya şiddetli stres altında olma nedeniyle de olabilir.

 

 • Fp Ölçeği: Bu ölçek, bir tür akıl sağlığı bozukluğu olan veya rastgele veya sabit yanıt kullanan kişilerde kasıtlı olarak aşırı bildirimi tespit etmeye yardımcı olmaktadır.

 

 • FBS Ölçeği: Belirti geçerliliği ölçeği, kişisel bir sakatlık veya sakatlık yaşadıklarını iddia ettikleri için sınava giren kişiler için kullanılır. Bu ölçek, sınav katılımcısının güvenilirliğini oluşturmaya yardımcı olabilir.

 

 • S Ölçeği: Üstün öz sunum ölçeği, ek eksik bildirimleri aramak için 1995 yılında geliştirilmiştir. Ayrıca, teste giren kişinin insanın iyiliğine, huzuruna, yaşamdan memnuniyetine, sabrına/sinirlilik inkarına ve ahlaki kusurları inkarına olan inancını değerlendiren alt ölçekleri de vardır.

MMPI TESTİNİ ONLİNE OLARAK YAPTIRMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir